Dobrodošli

Interallis Grupa je internacionalni distributer hemijskih proizvoda, sa sedištem u Nikoziji, Kipar. Glavna aktivnost Interallis-a je distribucija hemijskih proizvoda vodećih proizvodjača širom Jugoistočne Evroope.

 
 
 
 Interallis Novosti

Hrana

Hemija

Polimeri - PlastikaHemikalije u poljoprivredi

Stočna hrana

Bazna ulja i gume
Boje i rastvarači

     
   

 

 

 

 

 

© 2012 Interallis Terms & Conditions Cookie & Privacy Policy Accessibility Statement Sitemap